Okolí

 

Hamr u Veselí nad Lužnicí - část obce Val

Hamr se nachází u Veselí nad Lužnicí a je dnes administrativně spojená do jednoho celku s blízkým Valem. Půvabná vesnice má zvláštní půdorys; tvoří ji několik izolovaných řad a skupin domů při příjezdových silnicích a cestách. 

Obec se připomíná již v r. 1395, ale nejstarší zpráva o Hamru se datuje z r. 1581, kdy byl založen kostel sv. Trojice. Dějiny Hamru jsou však starší. Tak například před rokem 1420, kdy ve Valu stála tvrz (později nazvaná zámek) se usadili v blízkém lese „Adamité“, kteří byli vyhnáni z Jižní Moravy.

V Hamru také stával u jezu Nežárky železný hamr – odtud také název Hamr. Původní jméno vesnice bylo „Ostrov“, které vyplývalo z toho, že vesnice byla skutečně ostrovem, tvořícím z jedné strany řekou Nežárkou a z druhé strany 3 rybníky. Druhé jméno Hamr odvozuje knížecí vícearchivář Petr Světecký od „železného hamru“, který stával na místě bývalého mlýna. Vznik mlýna nelze přesně určit. Teprve v r. 1644 je známo o mlýně v Hamru o 3 složeních a 1 stoupě s názvem „Nový mlýn“.

Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice; tato renesanční stavba stojí uprostřed hřbitova na pahorku nad jižním okrajem vsi. Kostel sv. Trojice byl založen r. 1581 Albrechtem Valovským, vysvěcený byl v r. 1620. Kostel byl přestavován v letech 1755 a 1899. Ve zvonici byly 2 zvony, které za 1. světové byly požity na kanony. Naproti stojí barokní fara z r. 1724.

Za zmínku ještě stojí kaplička pod Hamrem na levém břehu řeky Nežárky. Je postavena v raně barokním slohu na začátku 17. století a je zasvěcena sv. Antonínovi z Padovy, lidově Paduánskému. Pod kaplí je studánka.

Na východním okraji Hamru se nachází středověká tvrz, jez na Nežárce a vodácké tábořiště. 

Hamr je částí obce Val. Web obce: www.obecval.cz 

MAPA V OKOLÍ ZAJÍMAVÝCH MÍST

Telefon

+420 602353556

Adresa

Hamr 27, Veselí nad Lužnicí, 391 81