Rybolov

RYBÁŘSKÝ RÁJ, penzion přímo u vody, ideální pro rybářskou dovolenou.

Hamr u Veselí nad Lužnicí, leží přímo na řece Nežárce, nedaleko zatopených bývalých pískových lomů Vlkovsko-veselských pískoven a řeky Lužnice, mezi jezy Metel a Krkavec.

Revíry tu najdete na chytání jak bílé ryby, tak dravců. V okolí se pro rybaření nachází i soukromé rybníky. Ve Veselí můžete zakoupit hostovačku.

https://www.veseli.cz/rybareni/os-27601

Náš penzion se nachází přímo na břehu řeky Nežárky a tak můžete rovnou z postele, s kafem v jedné ruce jít nahodit a nebo strávit příjemné chvíle u vody s pípou za zády.

Připravena je velká pergola při nepřízni počasí, gril, ohniště a případně udírna. Každý pokoj má u nás vybavenou kuchyni a ledničku s mrazákem.

Na vlkovsko-veselských pískovnách vlastníme kus pláže, kde můžete i v sezoně v klidu chytat a partnerka se slunit. 

Vše pro pohodlnou rybářskou dovolenou najdete u nás, v Penzionu Farma Hamr.

 

Fotky okolí


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybářské revíry v okolí

Rybářský revír VLKOVSKO - VESELSKÉ PÍSKOVNY tvoří soustava zaplavených Vlkovských štěrkopískovišť:

  • Vlkovská velká v k. ú. Vlkov 100 ha
  • Vlkovská malá v k.u. Veselí nad Lužnicí 10 ha
  • Zastávka v k.ú. Veselí nad Lužnicí 5 ha
  • U Nekolù v k.ú. Horusice 10 ha
  • Zadní v k.ú. Vlkov 5 ha

Jezero Horusice I (Zadní) v k. ú. Vlkov (14 ha) je samostatným revírem Horusická pískovna 421103.
Zákaz lovu ryb z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zákaz vstupu a rybolovu v prostoru těžebních prostorů a stavenišť. Úsek v délce cca 200 m před vjezdem na parkoviště je vyhrazen pro rybáře - držitele průkazů ZTP-P s přednostním právem lovu ryb. Úsek je vyznačen tabulemi. Celoroční zákaz rybolovu platí v prostoru soukromého pozemku "U Lodi" (klub windsurfing). Zavážení návnad a nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán.
Upozornění: Nacházíte se na území CHKO Třeboňsko. Na pobřežních pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., zakázáno provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovkù) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovkù a docházek.
Na pískovnách je nutné dodržovat obecně závaznou Vyhlášku č. 35 ze dne 21. 6. 2000 (návštìvní řád pískoven) vydanou MěÚ Veselí nad Lužnicí. Zákaz lovu ryb z ostrovù a jejich příbřežních mělčin. Zavážení nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán. Nejmenší lovná míra sumce velkého je 70 cm. Úsek v délce cca 200 m před vjezdem na parkovištì je vyhrazen pro rybáře – držitele průkazů ZTP-P s přednostním právem lovu ryb.
Úsek je vyznačen tabulemi.

Mapa-reviru

Rybářské revíry na Třeboňsku:

https://www.jcus.cz/mapa-reviru/

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19CY8dgeN6SYs982N1BO2O2fUswc&ie=UTF8&hl=cs&msa=0&ll=49.17861781716454%2C14.714898687866196&spn=0.039289%2C0.077248&z=12&source=embed

http://www.jdemenaryby.cz/mimopstruhove-reviry-ceskeho-rybarskeho-svazu-na-trebonsku

SOUKROMÉ REVÍRY V OKOLÍ

Ponědrážka http://rybolov-raselina.cz/

Veselí nad Lužnicí - SUMCI https://rybolov-picha.cz/sumci/

https://www.soukromerybarskereviry.cz/

Telefon

+420 602353556

Adresa

Hamr 27, Veselí nad Lužnicí, 391 81