Turistika

Veselsko se sousedním Třeboňskem nabízí své jedinečné přírodní i historické krásy pěším turistům, cyklistům i vodákům. Bohatě meandrující řeky Lužnice a Nežárka s písečnými kosami, s poměrně klidným tokem, jen občas přerušeným menšími stupni a peřejemi, jsou odměnou všem, kdo se po nich vydají. Po celé trase najdou vodáci jak vhodné kempy, tak i četná místa s občerstvením.

Výhodná poloha umožňuje podnikat řadu jednodenních výletů na hrady a zámky – Červená Lhota, Jindřichův Hradec, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Bechyně, Stráž nad Nežárkou, Jemčina, Český Krumlov.

Kraj kolem Veselí nad Lužnicí leží na rozsáhlém podzemním jezeře s nejkvalitnější pitnou vodou. Je posázen velkým množstvím rybníků. Většinu z nich spojuje Zlatá stoka, ústící do Lužnice na jižním okraji Veselí nad Lužnicí. Rybníky, stavěné již od 12. století vynikajícími „fišmistry“, jsou upomínkou na dobu rozmachu rybníkářství v Rožmberském dominiu na místech bývalých bažin a močálů. Rybník Rožmberk, ležící přímo na řece Lužnici, je se svou rozlohou vodní plochy 489 ha největším českým rybníkem. Nejblíže městu Veselí nad Lužnicí rozprostírají své hladiny rybníky Horusický (třetí největší v ČR, rozloha 415 ha) a Bošilecký (190 ha). U Horusického rybníka se nachází národní přírodní rezervace Ruda.

Vyhledávaných je pět rozsáhlých jezer veselských pískoven, vhodných ke koupání, která vznikla po bývalé těžbě písku. Navštěvují je v hojné míře i rybáři a surfaři. Návštěvníci zde najdou občerstvení i centrální parkoviště. Upozorňujeme na dodržování návštěvního řádu, ochraňujícího tuto lokalitu.

Naučná stezka Veselské pískovny vede po hrázích bývalých pískoven. Na trase dlouhé sedm kilometrů najde návštěvník 14 zastavení s informačními tabulemi, upozorňující na výskyt jedinečných a většinou i chráněných druhů rostlin a živočichů. K pískovnám neodmyslitelně patří chráněná lokalita Pískový přesyp, což je téměř hektar pouště s jedinečnou faunou a flórou.

Naučná stezka Borkovická blata prochází přírodní rezervací se zajímavou a svým obsahem i specifickou oblastí s rašeliništní flórou a s ukázkami mechanické těžby rašeliny, která zde před lety probíhala. Větší část stezky, měřící šest kilometrů, vede po dřevěných chodnících.

Greenway selského baroka prochází obcemi s nejkrásnějšími ukázkami selského baroka. Základní okruh měří 36 km a tvoří ho Veselí n. L. – Borkovice – Sviny – Mažice – Zálší – Klečaty – Komárov – Svinky – Vlastiboř – Záluží u Vlastiboře – Dráchov – Žíšov – Veselí

VESELI.CZ

Turistika


 
 
 
 
 
 

Telefon

+420 602353556

Adresa

Hamr 27, Veselí nad Lužnicí, 391 81